İstanbul'un Fethi Sebep ve Sonuçları

İSTANBUL FETHİNDE YAPILAN HAZIRLIKLAR

İstanbul’un Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına girmesi, ticari ve kültürel yönden önemli bir avantajın daha ele geçirilmesi demektir. Boğazlar tam anlamıyla kontrol altına alınacak ve bu sayede Karadeniz ticaret yolları ele geçirilmiş olacaktı. Karamanoğulları meselesini çözen Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethi için gerekli hazırlıklara başladı.

Devrin mühendislerinden Musluhiddin, Saruca Sekban ile Osmanlılara sığınan Macar Urba Edirne’de top dökümü işi ile görevlendirildi. “Şahi“ adı verilen bu topların yanında, tekerlekli kuleler ve aşırtma güllelerin üretilmesi (havan topu) yapılan hazırlıklar arasındaydı. Yaptırılan bu büyük toplar İstanbul’un fethedilmesinde önemli rol oynadı.

Yıldırım Beyazıt’ın İstanbul kuşatması sırasında yaptırdığı Anadolu Hisarının karşısına, Rumeli Hisarı (Boğaz kesen) inşa edildi. Bu sayede Boğazların kontrolü sağlanacak, deniz yoluyla gelebilecek yardımlara karşı tedbir alınmış olacaktı. 400 parçadan oluşan bir donanma inşa edildi. Turhan Bey komutasındaki bir Osmanlı donanması Mora’ya gönderildi ve İstanbul’a yardım gelmesi engellendi.

Eflak ve Sırbistan ile var olan barış antlaşmaları yenilendi. Macarlarla da üç yılık bir antlaşma yapıldı. Osmanlıların bu hazırlıkları karşısında, Bizanslılarda boş durmuyordu. Surlar sağlamlaştırılıyor ve şehre yiyecek depolanıyordu. Ayrıca Bizans İmparatoru Konstantin, Haliç’e bir zincir gerdirerek, buradan gelecek tehlikeyi önlemeye çalıştı.

Aynı zamanda Haçlı dünyasından yardım isteniyor, Papa ise yapacağı yardım karşısında Ortadoks ve Katolik kiliselerinin birleştirilmesini istiyordu. Ancak Katoliklerden nefret eden Ortadoks Rumlar, Roma kilisesine bağlanmak istemiyor, “ İstanbul’da Kardinal Külahı görmektense, Türk Sarığı görmeye razıyız“ diyorlardı. 

İSTANBUL FETHİNİN NEDENLERİ

*Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliği tehlikeye düşüyordu.
*Ayrıca Bizans imparatorları Avrupa devletlerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlılara karşı kışkırtıyordu.
-Bizans’ın, Anadolu’da ve Rumeli’de toprakları bulunan Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü bozması,
-Rumeli’ye geliş geçişlerde zorluklarla karşılaşılması,
-İstanbul’un, kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahip olması,
-Bizans İmparatorlarının Avrupalıları ve Anadolu Türk beyliklerini Osmanlılar aleyhine kışkırtmaları, şehzadeler arasındaki taht kavgalarında taraf tutmaları,
-Bizans İmparatorluğu’nun, Balkanlar’da kesin hâkimiyet kurmak isteyen Osmanlı Devleti için tehdit unsuru olması,
-Hz. Muhammed’in, İstanbul’u fethedecek komutan ve askerleri yücelten bir Hadis’inin bulunması, fethin başlıca nedenleridir.

 

İSTANBUL’UN FETHİNİN SONUÇLARI

İstanbul’un fethinin önemi dünya açısından büyüktür. Yüzyıllardır süregelen Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarihe karıştı. Osmanlı Devleti bir dünya devleti haline geldi. İstanbul’un fethi, güçlü surların top gülleleri ile yıkılabileceğini kanıtladı.

OSMANLI DEVLETİ’NİN BATIDAKİ İLERLEMELERİ


Fatih İstanbul’un fethinden sonra sınırlarını genişletmeye devam etti. Balkanlarda, Anadolu’da ve denizlerde fetihlere başladı. Fatih, Balkanlardaki Osmanlı topraklarının güvenliğini sağlayabilmek için Tuna Nehir’ine kadar olan yerleri almayı uygun buluyordu.

FATİH ZAMANINDA BALKANLARDA ALINAN YERLER


1-) Sırbistan’ın alınması,
2-) Mora Yarımadasının alınması,
3-) Eflâk ve Boğdan’ın alınması,
4-) Bosna-Hersek ve Arnavutluğun alınması.

Böylece Balkanlardaki Osmanlı sınırları Tuna Nehir’ine kadar genişledi.

KANUNî ZAMANINDA BATIDAKİ İLERLEMELER

1-) Belgrad’ın alınması,
2-) Mohaç meydan savaşı,
3-) Birinci Viyana kuşatması.

 

 

Nedenleri:

*Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliği tehlikeye düşüyordu.
*Ayrıca Bizans imparatorları Avrupa devletlerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlılara karşı kışkırtıyordu.
-Bizans’ın, Anadolu’da ve Rumeli’de toprakları bulunan Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü bozması,
-Rumeli’ye geliş geçişlerde zorluklarla karşılaşılması,
-İstanbul’un, kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahip olması,
-Bizans İmparatorlarının Avrupalıları ve Anadolu Türk beyliklerini Osmanlılar aleyhine kışkırtmaları, şehzadeler arasındaki taht kavgalarında taraf tutmaları,
-Bizans İmparatorluğu’nun, Balkanlar’da kesin hâkimiyet kurmak isteyen Osmanlı Devleti için tehdit unsuru olması,
-Hz. Muhammed’in, İstanbul’u fethedecek komutan ve askerleri yücelten bir Hadis’inin bulunması, fethin başlıca nedenleridir.

 


İSTANBUL’UN FETHİNİN SONUÇLARI

İstanbul’un fethinin önemi dünya açısından büyüktür. Yüzyıllardır süregelen Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarihe karıştı. Osmanlı Devleti bir dünya devleti haline geldi. İstanbul’un fethi, güçlü surların top gülleleri ile yıkılabileceğini kanıtladı.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !